Vlees blijft vlees

Johannes 3

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. (Johannes 3:5-6)

Er bestaat nog steeds de gedachte dat wij wat voor God kunnen doen in onze eigen kracht. En misschien is de gedachte niet letterlijk en willen we het niet toegeven maar het meeste dat wij in onze gemeenten of op het zendingsveld doen is toch echt in onze eigen kracht. Maar het woord van God is er heel duidelijk in, er is niets in ons dat wat voor God kan doen.

Het vlees blijft altijd vlees, hoe mooi we het ook wil maken, het vlees zal nooit tot eer van God kunnen leven. En dat moeten we ons wel degelijk realiseren. Niets in mij kan tot eer van God leven, alles wat ik bij mijn geboorte van mijn ouders heb gehad is nutteloos in het koninkrijk van God. We moeten als een lege kruik zijn die God kan vullen met Zijn Geest en daar uit leven.

We moeten de Geest niet minimaliseren in onze kerken. We moeten ons laten leiden door de Geest, we moeten leven naar de Geest, we moeten God aanbidden in de Geest. Een leven voor God alleen uit de Geest. Jezus is hier heel duidelijk over naar Nicodemus, vlees blijft vlees, maar wat uit de Geest geboren is, is GEEST.

Misschien is het eng om de Geest van God toe te laten in ons leven, in onze kerk. We zijn de controle kwijt, het vlees zal zich dan ongemakkelijk voelen. Vandaar dat Paulus ons aanmoedigt om te sterven aan het vlees en te leven door de Geest.

Nogmaals alles wat wij mee hebben gekregen van onze ouders bij onze geboorte kan het koninkrijk van God niet binnen komen. Maar als wij geboren worden uit God dan is er een nieuw leven in ons dat God kan prijzen met alles in ons leven. Dan is God werkelijk onze Vader in de hemel, dan is Hij de bron van ons leven waaruit wij leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.