Opnieuw geboren

Johannes 3

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. (Johannes 3:3-5)

Ik ben bang dat vele christenen vandaag de dag hetzelfde zullen reageren als Nicodemus. Er wordt weinig over gesproken, laat staan dat er gedacht wordt over het toepassen in ons leven. Maar het zijn een van de eerste woorden die Jezus spreekt tegen Nicodemus. Niet eerst een sociaal gesprek maar direct naar de kern van het geloof.

Nicodemus heeft laten zien dat hij erkent dat Jezus in de kracht van God handelt. Gods verlangen is dus blijkbaar belangrijk voor Nicodemus. En dat grijpt Jezus aan om echt te laten zien wat belangrijk is voor God. Want om het koninkrijk van God te zien moeten we opnieuw geboren worden.

De term opnieuw geboren worden is een hele sterke uitdrukking. Het is sterker dan de zondvloed. Waar bij de zondvloed werd gewassen worden wij opnieuw geboren uit heel iets anders dan onze eerste geboorte. We worden niet opnieuw geboren zodat we een nieuwe kans krijgen en dus met een schone lei weer mogen beginnen, het is een ander nieuw begin. En dat is de fout die Nicodemus maakt.

Opnieuw geboren worden maar dan anders, dat is de boodschap van Jezus. Eerst worden we uit het vlees geboren (water), maar dan moeten we uit de Geest geboren worden een nieuw begin dat we nog niet hebben ervaren. Dit nieuwe begin is uit God geboren worden, een kind van de Vader worden.

En dit nieuwe begin is de eis om het nieuwe koninkrijk van God binnen te mogen gaan. Het is niet meer van hetzelfde, het is een nieuw begin. Dit is geen geleidelijke ontwikkeling in ons leven, dit is een werkelijke ervaring waar wij doorheen moeten gaan. God moet met Zijn kracht in ons leven komen en wij moeten opnieuw geboren zijn. Hier ligt de sleutel naar een echt christelijk leven, Gods Geest in ons leven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.