Blind door traditie

Johannes 2

18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? (Johannes 2:18-20)

Door het schoonmaken van de tempel heeft Jezus Zich min of meer vereenzelvigd met de Vader. Jezus laat zien dat Hij meer is dan gewoon een mens, minimaal een profeet. De Joden wilden dus weten waar Hij dat vandaan haalt. Wat is het teken dat Jezus het recht geeft om deze dingen te doen?

Het teken dat Jezus geeft is een raadsel over het offer dat Hij gaat brengen. Het is een nieuw begin, een nieuw antwoord. De religeuze leiders begrepen dit antwoord niet en dat laten ze ook blijken. Ze kijken naar de tempel waar al 46 jaar aan wordt gebouwd, die kan niet in 3 dagen worden herbouwd.

Achteraf praten is natuurlijk altijd makkelijk, maar ook wij staan vaak voor deze belangrijke momenten waarin God tot ons wil spreken. De religieuze leiders waren niet geinteresseerd in wat God van plan was, alles wat ze zagen werd getoetst aan hun tradities. De woorden die Jezus sprak werden ook getoetst aan hun tradities en daar paste het niet in.

God spreekt tot ons nieuwe dingen. God heeft ook voor ons vandaag nog een boodschap die misschien buiten onze traditie om gaat. De traditie waar wij ons aan vast kunnen houden is door mensen gemaakt, maar het woord van God is altijd nieuw. En misschien begrijpen wij het niet altijd, maar dat betekend niet dat wij het moeten afschrijven. Want dan maken wij dezelfde fout als de fout van de religieuze leiders.

Traditie maakt blind. Menselijk denken vermengd met het woord van God is gevaarlijk. God is niet gestopt met het spreken van Zijn woord. We moeten altijd openstaan voor wat God ons wil vertellen ook al zijn het raadsels. We moeten ons geloof zuiveren van tradities die goed lijken maar niet bijbels zijn. God spreek ook vandaag nog.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.