De kern

Johannes 2

14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. (Johannes 2:14-16)

Als we terug gaan naar de kern van het evangelie dan zullen er zoveel dingen waardeloos blijken waar we al deze tijd aan vast hebben gehouden. Jezus maakt de tempel schoon van alle dingen die er niet thuis hoorden. Zo horen wij ook onze tempels (ons leven) schoon te maken van alle dingen die er niet thuis horen in ons leven met God.

17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden. (Johannes 2:17)

Jezus had een ijver voor de aanbidding tot God. Jezus was gepassioneerd met maar een ding en dat is de Vader te verheerlijken en dat gebeurde in Zijn huis. En als we deze focus hebben dan valt er direct op wat er niet bij hoort. Maar de Israelieten waren blind geworden voor de kern. Zij hadden geen passie meer om God te aanbidden.

De kern is onze relatie tot God, een relatie waarin wij Hem vrezen, vertrouwen, hopen, lief hebben, aanbidden en nog zoveel meer. En een relatie waarin God voor ons zorgt, ons lief heeft, ons beschermd, onze Vader is en nog zoveel meer. Dat is de kern van ons leven. Nogmaals de vraag: waar moet de zweep over in ons leven?

Waar ijveren wij voor, is het de liefde voor God of is het de liefde voor geld? Jezus kwam om als een licht te schijnen in ons leven zodat weer duidelijk is wat de kern is van ons leven. In de ijver voor het huis van God maakte Jezus een gesel van touwen. In Zijn ijver maakte Hij korte metten met alles dat in de weg staat voor de aanbidding tot God.

Denk hierover na, wat is de kern van jouw leven? Laat Jezus spreken in jouw leven om te laten zien waar de geldwisselaars en handelaren zitten. Ijver voor een leven dat God alle glorie geeft.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.