Grote schoonmaak

Johannes 2

13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. 14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. (Johannes 2:13-16)

Deze gebeurtenis is voor mij een van de meest toonaangevende gebeurtenissen van het leven van Jezus. Zoals we ook al vaak in de profeten hebben kunnen lezen vervielen de Israelieten in een traditie zonder werkelijk te vertrouwen op God. Ze maakten van God een instituut waar ze zelf de regels van bepaalden.

En waar God het offeren had ingesteld om mensen bewust naar Hem toe te laten komen, was het een zakelijke traditie geworden. Het ging niet meer om de aanbidding tot God maar om de handel die er aan vast zat. De nadruk lag nu duidelijk op de koophandel.

En dat waar God vanaf het paradijs naar heeft verlangt wordt hier kapot gemaakt. God verlangt dat wij met Hem leven, dat Hij onze God is en wij Zijn kinderen. Dit verlangen kunnen we al door het hele oude testament lezen. En de komst van Jezus is het sterkste bewijs van Gods verlangen. En dat wat God heeft ingesteld als communicatie met Hem, is verworden tot een heidense praktijk van handel.

De boosheid van Jezus is meer dan gerechtvaardigd. Het hart van de aanbidding tot God is vervuild met het kwaad van het geld. Niet langer is het huis van God een stilte waar mensen voor God kunnen verschijnen, maar een plek waar de zondige verlangens van de mens hoogtij viert.

Leg dit naast onze tijd. Welke christen besteed nu nog echt tijd om dicht bij God te komen? Bevredigen wij ons geweten niet met het deelnemen aan kerkelijke activiteiten, maar vullen de rest van ons leven in met geld? Hoe goed wij ook denken van de gemeente waar wij bij horen, zou Jezus ook niet met een zweep langs moeten komen om eens goed huis te houden?

Voor de komst van Jezus  was er maar een plek waar God aanbeden kon worden, maar Jezus heeft nu de weg geopend dat men over de hele aarde voor Gods troon kan komen. Laten we dit puur houden zonder een hoop herrie en activiteiten. Laten we echt God zoeken en Hem aanbidden.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.