Johannes nam zijn taak serieus

35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! 37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. (Johannes1:35-37)

Johannes de schrijver heeft deze brief niet geschreven om te laten zien hoe goed Johannes de doper was. Dit gedeelte staat er in om ons te laten zien dat het Johannes de doper ging om zijn taak; Jezus te laten zien. Johannes nam die taak heel serieus. En dat is hier wel heel goed te zien.

En ook mijn doel met dit gedeelte is zeker niet om Johannes de doper de hemel in te prijzen, maar om te laten zien hoe het moet. Johannes had ook volgelingen. En zoals we kunnen lezen in het gedeelte van vandaag hadden deze volgelingen heel goed geluisterd naar Johannes.

Voordat Jezus weer terug naar de Vader ging had hij de discipelen verteld dat zij ook discipelen moesten maken. En Johannes is daar een heel goed voorbeeld van. Johannes had zijn discipelen heel duidelijk gemaakt, dat het niet om hem ging maar om degene die na hem kwam. Johannes had alles verteld over de Zoon van God die zou komen en dat zijn discipelen uiteindelijk hem moesten volgen.

En op het moment dat de discipelen kennis maakten met Jezus, volgden ze hem. Johannes heeft zijn taak serieus genomen en dat heeft het juiste effect.

Het draait om Jezus. Het draait niet om onze mooie oude of nieuwe kerkgebouwen. Het draait niet om de snelst groeiende gemeente. Het draait om Jezus, dat Hij wordt verheerlijkt in onze levens. Nooit moeten we naar de dominee of voorganger kijken, maar altijd naar Jezus, de Zoon van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.