Gods Geest (2)

32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. (Johannes 1:32-34)

Johannes de doper heeft er van getuigd, Jezus de Zoon van God die gedoopt is met de Heilige Geest. Nu is het dopen in de reformatorische en roomse kerken besprenkelen geworden. Maar dat geeft absoluut geen goed beeld van het dopen dat Jezus doet. Dopen betekend helemaal doordrenkt zijn. Als we gedoopt worden dan gaan we helemaal onder, zodat er niets droog blijft.

Dit beeld moeten we voor ons hebben als we denken aan Jezus die doopt met de Heilige Geest. Alles in ons zal worden aangeraakt met deze kracht van God. Elk onderdeel moet onder het water van de Heilige Geest komen om te worden gereinigd. Maar helaas ben ik bang dat vele christenen zichzelf alleen maar laten besprenkelen met de Heilige Geest.

De vrede van God daalde neer op Jezus en bleef op Hem. Het was het beeld dat God aan Johannes de doper had voorzegd. Jezus was op dat moment doordrenkt met de Heilige Geest. En vanaf dat moment was het Zijn taak om ons te dopen met deze zelfde Geest van God. Zonder deze Geest zullen wij God niet kunnen verheerlijken met ons leven.

We moeten inzien hoe belangrijk het is dat wij leven met de kracht van Zijn Geest. We moeten God toelaten in ons leven zodat wij doordrenkt zijn met Zijn kracht. Dat de vruchten van deze Geest door ons leven naar buiten komen. Laat Jezus onze hele leven dopen met Zijn Heilige Geest.

Het nieuwe leven kan beginnen. Net zoals Jezus met Pasen opstond uit de dood, zo mogen wij ons voelen als wij opstaan uit de rivier van Gods Geest. Vernieuwd, verlost en vol van vrede. Dat is de kracht van God die Jezus ons heeft gegeven. Wat een leven hebben wij als we Jezus volgen!

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.