Gods Geest

32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. (Johannes 1:32-34)

De Geest is de bron van de zending van Jezus. Gods Geest is eigenlijk de kern van ons leven hier op aarde. Zonder deze Geest is er geen eenheid met God. En dat is wat Jezus ook kwam brengen, het vuur van God om ons te reinigen en ons weer dicht bij Hem te brengen.

Het beeld van het vuur geeft de Geest kracht. Het vuur is dynamisch, het gaat zijn eigen weg, het reinigt. De Geest van God is een vuur die in ons kan branden. En Jezus kwam om ons te dopen met dit vuur. Ik snap niet dat vele christenen koud kunnen blijven met dit vuur.

Voor Johannes de schrijver en de doper is deze Geest het bewijs dat Jezus gezonden is door God. God had tegen Johannes gezegd, dat degene bij Wie Zijn Geest zou neerdalen degene is die met de Geest doopt. Jezus is gekomen in de kracht van God, de Geest van God zelf rustte op Jezus, en Jezus deelde dit vuur uit.

We kunnen zo’n mooie theologie verzinnen over de drie-eenheid van God en toch de plank misslaan. God zelf heeft in Jezus Zijn Geest gegeven aan ons!!! Wij hebben het vuur van God ontvangen in ons leven om ons leven totaal op de kop te zetten. De kracht van God kan ons leven compleet vernieuwen, maar wij stoppen het in een mooie theologie.

Want als wij dit vuur niet meer onder controle hebben in ons leven dan gaan er mooie dingen gebeuren. Dan gaat de hand van God werken in ons leven. De werkelijkheid van God raakt ons dan aan en de vraag is niet langer of God er is, maar Wie God voor ons is.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.