Het lam van God

29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. (Johannes 1:29-30)

Het eerste dat Johannes uitroept als hij Jezus ziet heeft te maken met het grote werk van God. Niemand hier op aarde kan worden vergeleken met deze enorme daad van God om voor ons een weg te bereiden waardoor wij vrij kunnen zijn. God had Zijn schepping allang kunnen vernietigen, maar hiermee heeft Hij laten zien hoe groot Zijn liefde is voor ons.

Net zoals een lied soms uitgewerkt kan raken en niet meer zo mooi klinkt als in het begin, zo kunnen deze woorden ook leeg raken en de betekenis verwateren. Jezus als het lam van God is voor veel mensen een van die kern woorden uit de bijbel die leeg raken.

Jezus het Lam van God. Niet alleen het kruis is onderdeel van deze liefde, het is het complete plan van God liefde die diepte geeft aan deze woorden. God die bewust heeft gekozen om door te gaan met ons mensen. Van begin tot eind is deze stap van God bewust genomen.

God heeft Zichzelf opgegeven voor ons, zodat wij door mogen gaan in Zijn liefde. God heeft Zichzelf volledig gegeven. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen Hem vertrappen of volledig toelaten in Zijn hart. Het Lam van God.

God zond Jezus naar de aarde met geen andere reden dan jou. Dit is Gods bewuste keus om Jezus te offeren voor jouw fouten. Het Lam van God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.