Verheerlijken

26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. 27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. 28 Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. (Johannes 1:26-28)

Johannes de doper kreeg zoveel mogelijkheden om over zichzelf te praten, wie hij is of wat hij doet, maar elke keer gaat het toch weer om Jezus. Voor Johannes is zijn taak zo duidelijk. Zijn visie is er bij hem met de paplepel al ingegoten. Zijn leven draait om het verheerlijken van Jezus.

Wij kunnen denken dat Johannes een speciaal persoon was en dat hij daarom zo’n sterke visie had. God had hem geroepen met dit doel om zo sterk met God bezig te zijn. Vergelijkbaar met de gedachte dat dominees dichter bij God leven. Maar deze gedachten zijn slechts een afleiding voor ons om maar niet alles op alles te zetten in ons leven.

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. (2 Petrus 1:3)

Want ook wij zijn geroepen, misschien niet met dezelfde taak, maar wel met hetzelfde doel, Jezus te verheerlijken. Johannes is niet een extreem voorbeeld, maar een uniek voorbeeld waar wij ons aan kunnen toetsen. Ons leven moet niet meer om ons gaan maar om Jezus.

Het maakt niet uit waar we zijn, als wij in ons hart maar weten dat Jezus alles voor ons is. Soms lijkt het wel alsof we Jezus een gunst doen met ons bezoek aan de kerk of het lezen uit de bijbel. Maar Johannes heeft een nederig hart dat weet Wie Jezus is. Hij is de Zoon van God van wie ik het niet waard ben om zijn veters los te maken. Dat betekend dat Johannes zichzelf minder ziet dan een slaaf die de voeten van Jezus schoonmaakt.

Wie zijn wij? Misschien zeggen we wel dat we niets zijn, maar blijkt dat uit onze daden? Hoe vaak draait het om ons? Wij leven om Jezus te verheerlijken in ons leven. Misschien met andere taak maar met hetzelfde doel. Hij is alle eer waardig, lof zij de Heer.

This entry was posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.