Een nieuwe boodschap

24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, (Johannes 1:24)

Johannes de schrijver wil even duidelijk hebben dat het de Farizeeën zijn die zo geinteresseerd waren in wat Johannes aan het doen was. De boodschap moet wel passen in het kader van de huidige vorm van religie. In de evangelieen hebben we de Farizeeen leren kennen als de geestelijke leiders die zich meer zorgen maakten om hun positie dan om de boodschap.

En volgens mij is dit al snel een gevaar in elke vorm van religie. We zien het in het oude testament, we zien het in het nieuwe testament en vandaag de dag houden we vast aan wat onze ouders ons hebben geleerd. En de enige manier om hier van los te komen is als wij zoeken naar wat God ons wil vertellen.

God blijft spreken ook tot onze huidige generatie. Het zal nooit zo’n drastische boodschap zijn als die van Jezus, maar een boodschap om ons sterk te maken tegen de leugens van de duivel. Een boodschap waardoor onze wegen recht gemaakt kunnen worden. God spreekt vandaag nog steeds.

25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? 26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. (Johannes 1:25-26)

De boodschap die Johannes had was nieuw, daarom wist men niet hoe men hier op moest reageren. Johannes de doper paste niet in het plaatje van de geschiedenis. Hij deed een nieuw werk van God. En zo is God nu nog steeds vernieuwend bezig om ons klaar te maken voor de wederkomst.

Dit moet niet eng klinken, als wij eerlijk de waarheid zoeken zal God ons niet de leugen geven maar ons leiden naar de weg die we als kerk nu moeten gaan. We moeten niet bang zijn maar ons vertrouwen in God leggen dat Hij de juiste weg met ons gaat. Dat is de juiste houding die we moeten hebben.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.