Ik wist het niet

10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (Johannes 1:10-11)

Net zoals niemand zal kunnen zeggen dat men geen vader heeft (ook al kent men hem niet), zo zal niemand kunnen zweggen dat hij/zij geen schepper heeft. Niemand zal kunnen zeggen: ‘ik wist het niet’ of ‘ik geloofde wat maar wat weet ik niet.’

We hebben allemaal dezelfde schepper, allemaal dezelfde oorsprong, maar willen we dat erkennen. Met Jezus heeft God dat nog meer willen benadrukken. God is tot ons genaderd door Jezus, maar de meeste van Zijn schepping hebben dit niet willen accepteren.

Johannes wil in het begin van zijn brief duidelijk maken dat het God is die contact zoekt met ons. Het is God die dicht bij ons wil komen en het licht wil laten schijnen in ons leven. Het licht dat alle duisternis kan doen verdwijnen.

De komst van Jezus is in de eerste plaats Gods verzoenende handreiking om de hele wereld naar zich toe te trekken. Maar het laat ook zien het hart van de wereld deze handreiking niet wil accepteren.

God zoekt contact met jou. Jezus komt naar jou om jou te verzoenen met de liefde van de Vader. Een groter God kunnen wij ons niet wensen, een mooiere Schepper kan ik me niet voorstellen. Laat Zijn licht in je leven schijnen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.