Een belangrijk joods figuur

6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. (Johannes 1:6-7)

Nadat de schrijver Johannes de eerste steen heeft gelegd ter introductie van Jezus, over de goddelijkheid van Jezus, komt nu de tweede steen. Johannes de Doper wordt geintroduceerd, een ander belangrijk figuur in de tijd van Jezus die de zere plek van de geestelijke leiders aanwijst.

De geestelijke leiders in die tijd waren er nog niet uit  over wie of wat Johannes nu eigenlijk was. Hij werd duidelijk geaccepteerd door de gewone mensen als een man gezonden van God, een profeet. De boodschap van Johannes was echt en dat kon men horen.

Maar de schrijver Johannes wil duidelijk maken dat Johannes de doper niet alleen een profeet was, maar de voorloper van Jezus. Johannes kwam om van dit licht te getuigen dat God in deze wereld zou sturen.

8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. (Johannes 1:8)

Johannes was het licht zelf niet maar hij vertelde over Het Licht dat zou komen. Johannes moest van Jezus vertellen zodat iedereen door Hem zou geloven in God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.