Daarom (3)

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. (Romeinen 1:18-19)

Hoeveel sympatie we ook kunnen hebben voor een niet-christen, we kunnen nooit zoveel sympatie hebben dat de toorn van God in een slecht daglicht komt te staan. De toorn van God is rechtvaardig en volledig de verantwoordelijkheid van de mens. God doet er alles aan om Zichzelf te openbaren aan de mens.

In mijn gesprekken met niet-christenen over God merk ik dit ook duidelijk. Men heeft de mond vol met kritiek op Gods werk, maar is zelf niet bereid om echt God te leren kennen. Ze kunnen God wel een lesje leren maar als het er op aan komt om echt God te leren kennen dan weten ze dat hun leven moet veranderen. Dat willen ze niet.

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. (Romeinen 1:24)

Dit is een hele belangrijke ‘daarom’ om te weten. De mensheid wordt steeds meer overgelaten aan hun eigen denken. Het is wat men graag wil, autonomie zonder God. God heeft genoeg van zich laten zien en nog steeds openbaart Hij Zich aan de mens. Maar de mens accepteert het niet en daarom zullen ze steeds meer worden overgelaten aan hun eigen denken.

Onze sympatie voor deze wereld is soms zo onrealistisch. De wereld zit niet vol met arme zondaren die zitten te wachten tot God hen red. Deze wereld is gevuld met mensen die God overal kunnen zien en weten dat Hij bestaat, maar niet onder Zijn vleugels  willen schuilen omdat ze het zelf willen doen.

Daarom wordt de wereld overgelaten aan hun eigen lot, daarom gaat men steeds verder in hun zonden. Daarom is het denken van de wereld onrein.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.