Geestelijke strijd

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Efeze 6:10)

Waar ik begin deze maand mee begon wordt hier in Efeze 6 nog eens benadrukt. De geestelijke strijd is niet een verzinsel van charismatische christenen maar een realiteit voor elke christen. Jezus kwam het tegen en Paulus kwam het ook tegen. Paulus is ook degene die het duidelijk onder woorden heeft gebracht.

Omdat we leven in vijandelijk gebied moeten we ons richten op die strijd. De verleidingen van de duivel zijn listig en er op gericht om de hele wereld af te leiden van de kern van ons bestaan. Dit is niet achterdochtig of overgeestelijk, dit moet onze realiteit zijn. We kunnen ons niet verstoppen achter nuchtere smoezen om deze geestelijke wereld als niet relevant te ervaren.

Want als we deze geestelijke strijd minimaliseren zal deze boodschap nooit verder komen dan het poppetje op de zondagschool. Maar dat is nu net niet de bedoeling, want juist vanwege deze realiteit moeten we ons kleden met de wapenrusting van God.

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. (Efeze 6:14-15)

Als we het harnas bekijken dan zien we daarin de regels om ons te wapenen tegen dit kwaad. Juist het goede doen is de kracht tegen het kwaad. Deze wapens zijn door God gegeven om sterk te staan in Hem. Want dat is het allermooiste van het leven met God, dat het eigenlijk Zijn kracht is waardoor we leven.

Wees daarom gesterkt in de Heere in de sterkte van Zijn macht. Sta sterk tegen het kwaad die overal om ons heen ons probeert af te leiden van de waarheid. Wees sterk en standvastig tot het einde. Het gevecht is net begonnen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.