Er mee bezig zijn

10 Naar deze zaligheid hebben  de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11   Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van  het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. (1 Petrus 1:10-11)

De profeten waren er mee bezig. Zij zochten naar de woorden van God, naar Zijn tekenen en verlangens. Zij zaten niet stil in het leven om af te wachten wat er staat te gebeuren, zij waren er mee bezig en God beloonde dat met een antwoord. De Geest van Christus in hen liet zien wat er stond te gebeuren.

8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matheus 7:8)

Er staat duidelijk in de bijbel dat God Zich wil openbaren aan hen die zoeken. Bij de profeten was het de Geest van God in hen die hen leidde naar de waarheid. Als men zocht openbaarde God Zijn antwoord. Zou dat anders zijn voor ons? We hebben net de pinksterdagen achter ons, is het niet nog makkelijker voor ons?

27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. (1 Johannes 2:27)

Als wij God willen leren kennen, als wij Zijn hart willen begrijpen hebben wij de Geest van Christus ontvangen waardoor wij alles kunnen begrijpen. Als wij zoeken dan zal de zalving in ons het antwoord geven. We hoeven niet moeilijk te doen om allerlei omslachtige redeneringen te verzinnen. De Geest in ons brengt de waarheid.

Als wij een hart hebben net als de profeten die verlangden naar de zaligheid, de verlossing van dit leven, dan zullen wij meer vinden dan dat wij nu al gevonden hebben. Een diep verlangen in ons moet gaan groeien waardoor wij onze handen van deze wereld aftrekken.

Wat een goede God hebben wij die een ieder die er maar voor open staat een antwoord wil geven op al onze vragen.

This entry was posted in 40 Matheus, 60 1 Petrus, 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.