In het kort

Titus 2:1-15

11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. (Titus 2:11)

Het bijbel gedeelte van vandaag geeft kernachtig het evangelie weer. Voor mij een van de kortste en tegelijk krachtigste gedeelten waarin de genade van God wordt uitgelegd. Het omvat alles waarvoor Jezus aan het kruis is gegaan. De motivatie, het werk, het gevolg en de beloning/voleinding.

Gods genade is de redding van alle mensen, niemand uitgezonderd. Gods genade is open voor iedereen die het wil ontvangen.

12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. (Titus 2:12)

Als wij die genade willen ontvangen dan worden wij gered. Gered om de wereldse begeerten naast ons neer te leggen en vroom in deze wereld te leven. Gered in afwachting van de beloning die komt op het moment dat de grote dag komt die in de hele bijbel wordt beschreven, de grote dag des Heeren.

14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. (Titus 2:14)

Want daar gaat het allemaal naar toe, naar het moment dat het nieuwe koninkrijk BEGINT. Het koninkrijk van Jezus waarin wij Zijn volk zijn. Een volk dat vol ijver is om het goede te doen. En nu is de test; willen wij door de genade van God ons nu al tegen de wereld afzetten?

Engelse vertaling van vers 14: who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Herziene statenvertaling: 14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

In andere vertalingen staat het krachtiger dan in de NBV. Jezus wilde ons vrijmaken verlossen zodat wij van Hem kunnen zijn. Hij wil ons bezitten, Hij wil ons bij zich houden, ons vasthouden. Een volk dat van Hem is en dat ijverig is in alle goede werken.

This entry was posted in 56 Titus. Bookmark the permalink.