Vreemdeling

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen  in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 2 uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en  besprenkeling met het bloed van Jezus Christus:  moge genade en vrede voor u  vermeerderd worden. (1 Petrus 1:1-2)

We kennen Petrus als een ruwe vissersman met een klein hartje. Hij ging voor alles waar hij in geloofde. Toen hij zijn leven aan Jezus had gegeven, had hij alles gegeven en was er geen weg terug meer. Dit kunnen we ook lezen in deze brief die hij schreef aan de mensen die waarschijnlijk verdreven waren uit Jeruzalem en nu verspreid woonden.

Petrus moest dan wel bijgeschaafd worden door de woorden van Jezus, maar hij zat er wel met zijn hele hart in. En dat lees ik hier, Petrus is nog steeds met zijn hele hart aan Jezus verknocht. En nu Jezus niet meer op aarde woont en hier geen aardse koning is geworden, is Petrus een vreemdeling geworden. Petrus voelt zich niet meer thuis hier op aarde.

We kunnen in zijn woorden duidelijk lezen hoe hij een leven als volgeling van Jezus ziet. Hij ziet een leven met Jezus als een leven dat geheiligd is door de Geest van God zodat wij gehoorzamen aan Jezus.

22 Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie,  gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. (1 Samuel 15:22)

Petrus heeft gehoorzaamheid geleerd en leeft dat praktisch uit in zijn leven. Jezus heeft ook gehoorzaamheid geleerd en heeft dat ook praktisch laten zien in Zijn leven. Het is gehoorzaamheid dat God van ons verlangt. Door de Geest mogen wij sterk staan in gehoorzaamheid.

We hoeven geen offers te brengen, laten we eerst gewoon gehoorzaam zijn aan Zijn woorden. Wekelijks naar de kerk gaan, elke dag bidden voor de maaltijd, het zijn allemaal offers. Maar deze offers beteken niets als wij niet in de eerste plaats gewoon de woorden van Jezus gehoorzamen. Doen wat Hij zegt dat we moeten doen.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.