Overgeslagen

11 En ik zag de hemel geopend, en zie,  een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (Openbaring 19:11)

Nu komen we bij een gedeelte in Openbaring dat direct volgt op de laatste schaal met de toorn van God. Bij de komst van Jezus is er bij de meeste christenen het beeld dat het einde van de wereld dan gekomen is. Maar hier zullen we zien dat Jezus een heel ander plan heeft, Hij oordeelt en VOERT OORLOG.

15   En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden  met een ijzeren staf.  En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. (Openbaring 19:15)

Jezus komt de waarheid brengen, Hij zal de leiders van de wereld afzetten en zal de wereld laten zien wie werkelijk God is. Hij zal de volken hoeden met een ijzeren staf, want om deze wereld waar wij nu in leven in het gareel te brengen hebben we heel wat nodig.

19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid  de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest  ontvangen hadden en die  zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden  levend geworpen in de poel van vuur, die  van zwavel brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. (Openbaring 19:19-21)

Het overnemen van het koningschap in de wereld zal niet zonder bloed vergieten gaan. Het beest en de koningen der aarde zullen zich verzetten tegen Jezus en Zijn leger. Dit is het leger dat zich verzameld heeft rond Jeruzalem. Maar Jezus zal Jeruzalem bevrijden van het beest en de koningen.

Ze maken geen enkele kans tegen het hemelse leger, en het beest en de valse profeet worden direct in de poel van vuur gegooid. En alle anderen die zich verzetten tegen Jezus zullen worden gedood door het zwaard dat uit de mond van Jezus komt.

Bij het lezen van dit beeld dat Johannes krijgt te zien wordt de afstand tussen Jezus en de wereld een stuk kleiner. We moeten ons beeld van de werkelijkheid bijschaven. Het gevecht tussen goed en kwaad zal zich niet in het hiernamaals afspelen, het zal hier op aarde gebeuren. En de kans dat wij daar getuigen van zijn wordt steeds groter.

Dit beeld brengt het zo dichtbij en het geeft ons zoveel tekenen waar wij op kunnen letten om het einde te kunnen begrijpen. De werkelijke strijd speelt zich niet hierboven af, maar hier op aarde.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.