Bruiloft van het Lam

Na de overdenking van gisteren zou je jezelf kunnen afvragen wat we dan met ons leven kunnen doen.

6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,  is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,  want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. (Openbaring 19:6-7)

Wanneer de tijd rijp is en Jezus de koning is geworden zullen wij worden verenigd met Hem als een vrouw zich verenigd met haar man. Het is als een bruiloft waarbij de vrouw zich heeft gereedgemaakt voor de bruidegom. De vrouw heeft zichzelf op haar mooist gemaakt om zichzelf te presenteren aan haar bruidegom.

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:8)

En de bruid maakt zich mooi door zich te kleden met smetteloze en blinkend fijn linnen. En er wordt gelijk uitgelegd wat er wordt bedoeld met deze smetteloze linnen; het zijn de gerechtigheden van de heiligen. De bruid maakt zich mooi door haar daden van gerechtigheid.

zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Openbaring 19:25b-27)

Zou dit niet hetgeen zijn waar wij mee bezig mogen zijn? Zouden wij ons niet mooi mogen maken als een bruid voor onze bruidegom Jezus? In plaats van ons leven verpesten met nutteloos vermaak kunnen wij onszelf klaar maken als een bruid voor Jezus.

Jezus is bezig met de gemeente hier op aarde om haar te zuiveren en mooi te maken. Hij is actief bezig om ons te heiligen en smetteloos te maken. Dit is niet alleen maar door het bloed dat Hij voor ons vergoten heeft, maar het is door Zijn Geest dat Hij ons leven reinigt.

Laten wij ons voorbereiden op die grote dag dat Jezus komt om ons, Zijn heilige bruid, op te halen. Laten wij actief werken aan ons leven, onze daden van rechtvaardigheid. Laten wij ons richten op het woord van Jezus en ons daardoor laten reinigen. De duivel heeft het saai gemaakt door al het leeg vermaak in deze wereld dat ons NU kan verzadigen. Maar ik durf je te garanderen, als je werkelijk deze uitdaging aan durft, dat je nooit meer terug wil naar de leegte van deze wereld.

This entry was posted in 49 Efeze, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.