Wat een verschil

“There is nothing that keeps wicked men at any one moment out of hell, but the mere pleasure of God.” (vrije vertaling: ‘Er is niets dat slechte mensen, welk moment dan ook, uit de hel houdt dan de pure wil van God.’) Een citaat uit de preek ‘Sinners in the Hands of an angry God’ door Jonathan Edwards.

De gedachte dat er goede mensen zijn die het verdienen om christen te worden is een gevaarlijke gedachte. Er zijn geen goede mensen en niemand verdient het om christen te worden. Het is puur Gods genade voor een ieder die zichzelf durft te vernederen en durft te erkennen dat Jezus de enige weg is.

1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij  het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. (Openbaring 19:1-2)

In deze context zullen we beter begrijpen waarom God alles vernietigd wat geschapen is door ons mensen. God vernietigd alles wat zich boven Hem heeft gesteld. Alles in deze wereld dat belangrijker is geworden dan God zal het veld moeten ruimen. En dat geldt voor het meeste wat er op dit moment op aarde is.

En in ons moet er een lofzang opgaan bij de gedachte dat God dit zal doen. Maar helaas is de werkelijkheid anders. Wij treuren over het vallen van de wereld, wij treuren over de rampen en crisissen in de wereld. Omdat het onze vriend is geworden waarvan wij hopen dat het ‘christen’ wordt zodat we tenminste samen in de hemel kunnen zijn.

Onze vriendschap met de wereld heeft ons beeld van de werkelijkheid vertroebeld. Wij hebben geen zuiver beeld meer van God. Wij moeten gaan realiseren dat alles wat er in deze wereld gebeurd God heilig irriteert. God is boos op alles wat leugen is. En daarom is het rechtvaardig dat God Zijn toorn over het babylon en de hoer uitgiet. En daarom is het rechtvaardig dat Hij Zijn toorn uitgiet over dat wat Zijn dienstknechten heeft vermoord.

5 En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! (Openbaring 19:5)

Zou het niet mooi zijn als wij ons hiermee bezig gaan houden, God loven met heel ons leven? Vroeger wilde ik zo graag een tv hebben nu ben ik het gaan haten omdat het ons zo de wereld in trekt. Zou die tijd die we daar achter besteden niet voor God kunnen zijn?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.