Gods boodschappers

37   Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en  stenigt wie naar u toe gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Matheus 23:37)

Wat is de overeenkomst tussen het volk Israël en de Christenen? Ze geloven in dezelfde God, maar met een ander verbond. Maar een andere overeenkomst is de koppigheid van de mens. Waarom zouden wij christenen denken dat wij niet in dezelfde valkuilen vallen als Israël heeft gedaan in hun relatie met God. Israël wilde niet luisteren naar de woorden van God, willen wij dat wel?

Elke keer zond God profeten. Deze profeten waren niet geliefd omdat ze de waarheid vertelden. Maar ook in de geschiedenis van het Christendom zien we profeten die een ander woord verkondigden, maar niet geliefd waren.

In onze kerken hangen we sterk aan de woorden van Luther, Calvijn en andere reformatoren. Zij waren ook niet geliefd in hun tijd omdat ze de waarheid vertelden. De mensen die nu zo sterk vertrouwen op de woorden van deze reformatoren, zouden dezelfde mensen geweest kunnen zijn die hen zouden hebben vervolgd als zij in die tijd hadden geleefd. Welke boodschap wil God vandaag aan ons Christenen geven?

20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis  aan haar voltrokken. 24 En  het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. (Openbaring 18:20,24)

De val van het grote Babylon moet worden gevierd door de mensen die het woord van God hebben gebracht. Zij hebben het al voorzegt dat deze grote stad ten val zal komen. Maar hun woorden waren niet geliefd en vele zijn vermoord voor het woord dat zij brachten.

Het systeem Babylon is slecht en het is doorgedrongen tot in het Christendom. Willen we luisteren naar de woorden van God? Mensen die vol zijn van dit systeem zullen de woorden van God niet kunnen accepteren. Zij hebben een liefde voor weelde en handel.

We moeten deze waarschuwing niet wegredeneren, we moeten onszelf durven confronteren. Waar luisteren wij naar? We kunnen blijven luisteren naar Luther of Calvijn, maar als wij niet luisteren naar de woorden die God vandaag tot ons spreekt zijn wij net als Israël; koppig.

Wij zijn net zo ver als het volk Israël, wij hebben het evangelie ook vervormd zodat het past in ons leven. Wij vrezen God ook niet, maar zijn onze eigen weg gegaan. En daarom zitten we zo vast aan het grote Babylon. Maar het zal vallen en een ieder die hier aan vast houdt zal met het grote Babylon ten val komen.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.