Blind door weelde

24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. (Matheus 19:24)

Naar mijn mening nemen wij deze woorden van Jezus niet zo serieus. Het lijkt allemaal niet zo’n vaart te lopen met ons leven. De beurskoersen zijn een belangrijke graadmeter van ons leven geworden. Maar waarom zou Jezus ons dan deze waarschuwing hebben gegeven?

Met de economische crisis is maar al te duidelijk geworden hoe poreus het geld systeem is. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen. Alles wat waarde heeft, heeft die waarde om dat wij dat bepalen. Vooral bij de beurzen kunnen we zien hoe afhankelijk de waarde is van onze emotie. De ene dag is het hoog de andere dag is het laag.

Omdat de mens zoveel waarde hecht aan geld is het een machtig middel geworden. Met geld kunnen we bijna alles voor elkaar krijgen. Geld geeft ons de zekerheid in het leven. Daarom is tegelijk het grootste gevaar van ons leven.

15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die  bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. (Openbaring 18:15-16)

De wereld heeft zijn vertrouwen gelegd in een systeem dat zekerheid lijkt te geven in ons leven. Ons pensioen zal ons tot aan de dood kunnen voorzien in al onze noden. We zijn blind geworden door de weelde en de overheden in de wereld proberen met alle macht dat vertrouwen in dit systeem te behouden.

Maar het zal vallen en dan zullen de mensen die zo’n vertrouwen hebben gehad in dit systeem huilen en treuren. Men zal geen handel meer kunnen drijven, en geld zal geen waarde meer hebben.

Laten we Jezus serieus nemen, en ons vertrouwen in God leggen. Hij alleen kan ons eeuwige hoop geven. Alleen door te vertrouwen op Hem zullen wij het koninkrijk van God kunnen binnen gaan.

This entry was posted in 40 Matheus, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.