De val van babylon

16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar  met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. (Openbaring 17:16-17)

Ironisch genoeg zijn het de leiders en de koningen van deze wereld die deze hoer laten vallen. Ze hadden zich vrijwillig overgegeven aan haar verleidingen. En dat is het meest kenmerkende punt van deze hoer, het is vrijblijvend, de wereld volgt haar maar is niet gedwongen. Het beest is een ander verhaal, dat zal een gedwongen overgave zijn.

1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. (…) 2 En hij riep uit met krachtige stem:  Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, (…) 3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. (Openbaring 18:1-3)

Het grote Babylon waar iedereen trots is op wat men heeft kunnen bereiken, is dan gevallen. De beschaving van vandaag zal vallen en het zal blijken dat het een leegte was waarin we leefden. Democratie, welvaart, onderwijs, vrijheid etc. het is allemaal een verworven leegte die ons verder bij God vandaan heeft gebracht.

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben  zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. (Openbaring 18:4-5)

Eens zal het vallen, de wereld zoals het nu in elkaar zit. De eerste scheuren zijn er al. De vruchten van het leven in vrijheid worden wrang. En het is aan ons dat wij ons hieraan onttrekken. Ik weet dat dit niet de gangbare gedachte is in Nederland. Wij moeten schijnbaar onderdeel blijven van deze maatschappij om nog relevant te zijn. Maar juist in de bijbel worden we zo vaak opgeroepen om ons aan de wereld te onttrekken.

Wij moeten uitkijken dat wij niet ten onder gaan met het grote Babylon. Dit Babylon mag zo aantrekkelijk zijn in zijn vruchten van welvaart, maar de werkelijke vruchten wrang.

En zoals ik al eerder heb geschreven, satan zit niet op een stoeltje te wachten totdat wij er klaar voor zijn. Hij is hard bezig met zijn werken, maar de vraag is of wij het wel willen zien. Zijn werken zullen gaan volgens het patroon dat in dit bijbel boek wordt beschreven. En het helpt ons om het te zien.

De stem uit de hemel zegt: ‘Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden.’ Hoe serieus willen wij deze stem nemen in ons leven?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.