Hun ondergang

12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. (Openbaring 16:12)

De zesde schaal met de toorn van God is gericht op de koppigheid van de wereldse leiders. Soms wordt trots zo groot dat onze eigen trots ons de ondergang induwt. Zo zal het ook zijn met de koningen (leiders) in deze tijd van het oordeel. Blijkbaar zullen leiders uit Azië naar Jeruzalem trekken, maar het is de toorn van God die voor hen de weg vrij maakt om dat te doen.

13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die  tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen  voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. (Openbaring 16:13-14)

Ik heb al vele malen in de overdenkingen benadrukt dat de mens op deze wereld niet zo goed is als het lijkt. In films die gaan over de eindtijd wordt vaak een organisatie als de VN gezien als het middel van de antichrist. Waarschijnlijk zitten ze er niet zo ver naast, want in de eindtijd zal het kwaad proberen alle volken te verenigen in hun strijd TEGEN God, een confrontatie tussen goed en kwaad.

De verschillende beelden die werden gebruikt worden nu ontdaan van hun masker. De drie onreine geesten komen voort als kikvorsen en gaan de strijd aan met God. De strijd gaat om de loyaliteit van deze wereld. De antichrist wil niets liever dan dat wereld zich verzet tegen hun maker. Maar God zal laten zien dat Hij hun schepper is en dat er maar een juiste keuze is/was.

15 Zie, Ik kom  als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet  naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. (Openbaring 16:15-16)

Net als bij Farao is het nu ook Gods toorn die deze mensen samen brengt voor de confrontatie. Want deze confrontatie is uiteindelijk door God geïnitieerd. Men heeft hun leven al verpand aan het kwaad en nu zullen ze zien wat een grote fout ze hebben gemaakt. Het is een ongelijke strijd tussen God en het kwaad.

We kunnen sceptisch denken over mensen die zich weer sceptisch uitlaten over de VN of andere andere organisaties. Maar wat als ze gelijk hebben dat de eenheid die nu wordt gevormd in de wereld, helemaal niet zo goed is als het zich voordoet. De recente gebeurtenissen maken het alleen nog maar meer duidelijk dat de wereld een gaat worden in hun denken en leven. Een signaal?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.