De zonde

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.  Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17   En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)

In een andere brief van Johannes wordt kernachtig beschreven wat de zonde van de wereld is. En daarbij is er een waarschuwing om ver van de wereld te blijven. Als we maar iets met de wereld te maken willen hebben maken we onszelf vijanden van de Vader.

De begeerten van de wereld gaat om henzelf. In de wereld gaat het er om wat wij uit het leven kunnen halen. Maar het is het leven zonder de Vader. Het is ten diepste zeggen dat God, God niet is, maar wij zijn onze eigen god.

We mogen het krampachtig vinden of ouderwets, maar God is nog steeds God. God wil nog steeds onze God zijn. Alles wat daar buiten om gaat, is godslastering.

20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. 21 En grote  hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. (Openbaring 16:20-21)

In Openbaring 16 lezen we dat God alles met de grond gelijk maakt. Alles wat wij gemaakt hebben wordt vernietigd, alleen wat heilig is zal nog overblijven. De aarde zal egaal worden gemaakt en de hagel vernietigd alles.

Maar de mensen gaan door met het lasteren van God, ze veroordelen de daden van God. Ze blijven vast zitten in de zonde.

En als we dit zo lezen dan moet er een lichtje opgaan. Want waar zijn de christenen vandaag de dag mee bezig. Er zijn christenen die gewoon meedoen met de wereld en het verlangen. Ze kijken de zelfde tv-shows, ze gaan naar dezelfde concerten en roddelen over dezelfde onderwerpen. Andere christenen denken veilig te zijn omdat zij de christelijke versie van de wereldse entertainment aanhangen.

En dat ik dit schrijf is al niet populair, misschien zelfs bekrompen. Maar Johannes is duidelijk, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Wij lasteren God net zo hard als dat de wereld God lastert. Laten we een ander leven hebben dat God niet lastert, maar verheerlijkt. Hij is waardig dat we anders leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.