Het kan niet gekker worden

De vierde engel goot zijn offerschaal leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. (Openbaring 16:8-9)

 Wie nog steeds gelooft in het goede van de wereld moet deze verzen over de toekomst van deze mensen maar eens goed lezen. In een milde vorm kunnen we het vandaag de dag al zien, door mensen die openlijk God afschrijven als een verzinsel. Zijn goedheid of Zijn bestaan worden in twijfel getrokken door alle rampen en problemen.

God laat openlijk zijn toorn zien, de mensen verbranden door de zon. Maar het enige wat de mensen kunnen doen is waar ze hun hele leven al goed in zijn, God lasteren. In plaats van proberen God aan hun kant te krijgen, maken ze hun toekomst alleen maar zekerder. Het kan niet gekker worden.

10 De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. 11 Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze braken niet met het leven dat ze leidden. (Openbaring 16:10-11)

Zelfs als God de troon van het beest die zij dienen overgiet met Zijn toorn veranderd er niets in hun houding. De pijn doet de mensen op hun tong bijten, maar ze breken niet met het leven dat ze leidden.

Waarom moeten wij dit weten? Dit is niet geschreven voor deze mensen, het is geschreven voor ons. God laat ons de werkelijkheid van het kwaad zien. Als ik kijk naar de christelijke wereld van vandaag, dan zie ik dat wij de wereld proberen te kopieren. Muziek, films, nieuws etc. Wij begeven ons op glad ijs, als wij niet weten wat het plan van de leugenaar is.

De duivel wil dat wij God lasteren. Hij wil daar alles voor doen. Wij hoeven van hem niet alles op te geven, een klein beetje is genoeg. Wij moeten ons afvragen: ‘Lasteren wij God?’

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.