In Zijn aanwezigheid

Voor deze overdenking wil ik je vragen om de hele psalm te lezen.

3   Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. (Psalm 84:3)

Hoe diep is dit verlangen? De bewoording is zo sterk. Zijn ziel verlangt, bezwijkt zelfs onder het verlangen om God de eer te geven van zijn leven. Niet alleen de geest maar ook het lichaam roept het uit naar de levende God. Wat heeft hij, wat ik ook wil hebben?

Waarschijnlijk hebben we deze psalm vaak gezongen in de kerk, nieuwe of oude berijming. ‘Zelfs vind een mus een huis o Heer.’ Maar hebben we ooit de kracht van deze psalm gerealiseerd.

De psalmist wil God loven in Zijn voorhoven. Dit betekend dat de Psalmist er naar verlangt om met God te wandelen, omdat hij weet dat Zijn kracht alles is wat hij nodig heeft. Verlangen naar de voorhoven van God is meer dan alleen verlangen naar de aanwezigheid van God, zoals we die soms kunnen ervaren. Dit verlangen is dat God alles in ons leven is, de kracht, de vrede en de waarheid. En dat dit de reden zal zijn dat de psalmist in de voorhoven God wil loven voor deze aanwezigheid in zijn leven.

4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela (Psalm 84:4,5)

In Gods aanwezigheid is er altijd plek om in vrede te leven. Er is altijd vrede en rust, zelfs de mus vindt er een plek. Zij die wonen in het huis van God, zij zijn werkelijk gelukkig, want zijn loven de Vader voortdurend.

6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. 7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. (Psalm 84:6)

Voor hen die hun kracht zoeken in de aanwezigheid van God, zal Hij hun kracht zijn. Voor hen die het verwachten van God zal Hij hun bescherming zijn en in hun hart is er geen obstakel. Hij zal hen overladen met zegeningen.

Al mijn woorden doen te kort aan deze psalm, lees en bid deze psalm zelf.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.