Dankzegging

18   En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, 19   en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 20   en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (Efeze 5:18-20)

Hoe kunnen we God altijd danken? Soms zitten we zo in de put dan hebben we even iets anders nodig. Een goed woord, een bemoediging, dan lijkt het danken van God niet op zijn plaats. Of misschien danken we wel omdat het in de bijbel staat, maar zo zitten we op dat moment van binnen niet in elkaar.

21 En hij zei:  Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! (Job 1:21)

Job weet hoe we God kunnen danken in elke situatie. Hij heeft alles verloren hier op aarde en toch komt er dit gebed uit zijn mond.

Als we goed kijken naar dit gebed dan zien we dat Job God in Zijn waarde laat. Job erkent dat hij mens is en dat God, God is. Ook looft Hij de Heere, wat betekend dat Job erkent dat wat God doet, goed is. En dat is God altijd danken, weten dat in alles wat er in ons leven gebeurd God goed is.

Klagen is precies het tegenovergestelde. Klagen laat juist weten dat God niet goed is in alle omstandigheden. Klagen is juist erkennen dat God niet goed is in de situatie waarover wij klagen. En dit klagen hoeft niet direct naar God te zijn, maar ook klagen tegenover onze buren valt hier onder.

Natuurlijk kunnen we ons rot voelen, natuurlijk kunnen we ons verlaten voelen, maar dit geeft ons niet het recht om te klagen. Want juist in deze omstandigheden waarin menselijker wijs gezien niets te danken valt, moeten we groeien in het geloof dat God altijd goed is.

En dat is de oproep van Paulus in deze verzen van Efeze. Vervul je leven met de Geest, bemoedig elkaar met lofzang en aanbidding en dank Hem altijd voor alles. Want met deze houding zal ons leven veranderen van klaagzang tot lofzang.

This entry was posted in 18 Job, 49 Efeze. Bookmark the permalink.