Vriendschap met Jezus

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. (Johannes 15:9)

Het is misschien een beetje eng om te praten over een vriendschap met Jezus. Want dan wordt het toch wel heel serieus. Als Jezus onze Heer is dan is het net als een werkgever, er is een afstand. Maar als als Hij onze vriend is dan staan we in een hele andere relatie met Hem. En dit is het verlangen van Jezus een echte vriendschap met ons.

Jezus spreekt hier tot Zijn discipelen. Jezus heeft laten zien dat de Vader van hen houdt, en dat Hij van hen houdt. Nu is het de taak van de discipelen om deze liefde te beantwoorden met liefde.

10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (Johannes 15:10)

We kunnen schuilen achter de gedachte dat Jezus, heilig en onbereikbaar is. Maar het feit dat Jezus onze vriendschap wil, vraagt van ons dat wij Hem gehoorzamen en Zijn wil doen. Dat is Jezus lief hebben.

14  U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 15  Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. (Johannes 15:14,15)

Jezus heeft niets aan mensen die maar hun eigen weg gaan, Jezus verlangt naar mensen die Hem gehoorzamen. Jezus verlangt naar vrienden die hetzelfde doel hebben als Hij heeft. Vrienden die weten wat er in het hart van Jezus omgaat.

Het is zo veilig om Jezus maar ver bij ons vandaan te houden. Alleen dat Hij ons redt van de hel is voldoende voor ons om Jezus te volgen. Maar het doel van Jezus was niet om de hemel zo vol mogelijk te krijgen, Jezus verlangt naar een relatie met Zijn kerk. Vrienden die weten wat er gaat gebeuren, die verlangen naar het verlangen van Jezus.

Vriendschap met Jezus is niet bedoeld voor een select gezelschap, het is bedoeld voor de hele kerk. Maar het vraagt van ons dat wij Jezus in alles volgen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.