Samenwerking

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2   Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. (Johannes 15:2)

Eigenlijk valt Jezus onder de term ‘sekte-leider’. Hij vraagt alles van ons en beïnvloed ons handelen. Zonder Hem kunnen wij helemaal niets. Maar sekte-leider of niet, het is de waarheid. En de term sekte-leider is door ons verzonnen voor mensen die als Jezus proberen te zijn.

Als wij Christen worden dan behoren wij door de Geest te leven. Wij moeten niet meer luisteren naar ons oude leven, maar leven naar de woorden van Jezus. Nu is het leven met Jezus een samenwerking waarvan het initiatief van ons uit moet gaan. In vers 2 van hoofdstuk 15 kunnen we lezen dat de Vader discipelen die geen vruchten dragen wegneemt, maar degene DIE vrucht dragen reinigt Hij nog meer.

De vrucht waar Jezus hier over spreekt, is de vrucht van ons leven. Het gaat niet om evangelisatie, het gaat om de daden die wij doen. Als wij beginnen met een goed leven, dan dragen wij vrucht en wil de Vader ons nog meer heiligen. Denken wij Christen te zijn, maar gaan wij gewoon door met een vruchteloos leven, dan zal God ons verwijderen.

3   U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. (Johannes 15:3)

Het woord van Jezus moet vrucht dragen in ons leven. Wij moeten handelen naar de woorden van Jezus, we moet Hem zien als de Heer van ons leven. In Jezus blijven; betekend dat wij ons afhankelijk maken van Hem. En dat initiatief komt bij ons vandaan. Zonder Hem zullen wij geen vrucht kunnen dragen.

7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Johannes 15:7,8)

Als wij in Jezus blijven dan zal Hij alles geven zodat wij maar meer vrucht kunnen dragen. Want hoe meer vrucht wij dragen hoe meer de Vader wordt verheerlijkt. Het is Jezus Zijn verlangen dat wij meer en meer vrucht dragen voor de verheerlijking van de Vader. Alleen dan zijn wij echt discipelen van Jezus.

Leven in de Geest is leven met Jezus. Het is een stap zetten in de richting van het goede. De Vader werkt met mensen die van goede wil zijn, die reinigt Hij. De rest verwijderd Hij.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.