Leven door de Geest

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:8)

Zoals ik gisteren al de woorden van Jezus aanhaalde, we moeten opnieuw geboren worden. Niets van wat we bij de natuurlijk geboorte hebben meegekregen kan God behagen. Er moet een moment zijn in ons leven dat door de Geest wordt geïnitieerd. Het vlees heeft niets in zich dat God kan behagen.

5   Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. (Romeinen 8:5)

Eigenlijk zijn deze woorden makkelijk te begrijpen, ze hebben niet veel uitleg nodig. Dit is ook wat Jezus tegen Nicodemus zei. En dit moet ons aan het denken zetten. Want het bepaald onze levenswandel. Wie niet  naar deze woorden van Jezus leeft zal ook nooit God kunnen behagen.

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont,  zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:10,11)

Als we dit lezen dan moeten we ons realiseren wat een leven wij kunnen hebben in de Geest. En dit leven is anders. Het leven met Jezus is een leven waarin Christus de Heer is en bepaald door Zijn Geest wat er gebeurd in ons leven.

Maar in alles hebben wij een eigen wil, een keuze tussen het vlees en de Geest.

13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (1 Korinthe 13:13)

Want de Heilige Geest is geen Geest die ons leven overneemt, het is een Geest die met ons samen leeft. En als wij Christus toelaten in ons leven dan is het niet dat Hij onze wil overneemt, maar het is dat wij er voor kiezen dat we Hem gehoorzamen.

Laten we er voor kiezen om de Geest van God ons te laten leiden. Laten we kiezen om Jezus in ons te laten wonen. Een leven in de Geest.

This entry was posted in 45 Romeinen, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.