Jezus het lam

6 Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. (Openbaring 5:6)

Nu komt het moment waar God zo naar verlangt heeft. Het had fout kunnen gaan, Jezus had kunnen opgeven hier op aarde. Maar nu is het moment daar dat Jezus voor de troon van God staat. Hij zit er niet op, Hij staat voor de troon.

En Jezus komt  voor de troon als Het Lam dat geslacht is. Hij komt in de positie van het offer voor God. Hij heeft betaald, Hij heeft laten zien dat Zijn hart alleen voor God is. Hij kwam op aarde om de wil van de Vader te doen.

Gods plan wordt ontvouwd en elk moment van dat plan mogen wij zien en meemaken. Dit sleutel moment valt in de lijn van de geboorte, het kruis, de opstanding en de hemelvaart. Niets kan God stoppen in Zijn verlangen om ons weer bij Hem te brengen. En dit is de weg die Hij wilde gaan, Zijn plan wordt volbracht.

Jezus laat hier zijn karakter zien, een leider die lief heeft, een koning die wil boeten voor Zijn mensen. Maar ook de Koning die altijd met ons is, die ons niet heeft verlaten en eens weer terug komt. Zijn Geest is altijd met ons. Hij ziet alles.

7 Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. (Openbaring 5:7)

Als het een film zou zijn dan zou dit een van de momenten zijn waarbij het hele orkest alles moet geven om dit moment kracht te geven. Het is volbracht. Misschien is dit wil het moment direct na het sterven van Jezus, dat Hij voor de troon van God komt.

Wij zijn veilig, als wij op Hem vertrouwen. Jezus is de enige weg die God ons heeft gegeven. Hij is de weg die we moeten gaan om voor de troon van God te mogen komen. Hij is het lam dat ons is voorgegaan volg Hem. Hij heeft ontvangen alle macht in hemel en op aarde.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.