Hoe nu verder?

Hierna had ik een visioen. (Openbaring 4:1a)

De eerste drie hoofdstukken zijn als een voorbereiding voor de openbaring die nu gaat komen. Jezus heeft de gemeenten er op gewezen dat ze hun leven recht moeten maken en moeten volharden in hun tijd hier op aarde. We moeten onze visie weer op Jezus gericht hebben en van Hem alles verlangen.

En nu de volgende stap, Jezus wil ons helpen in dit volharden. Hij geeft door deze openbaring leiding aan ons leven door ons te laten zien wat er gaat gebeuren. Deze openbaringen zijn ons geopenbaard om ons sterk te laten staan in de tijd die gaat komen en altijd te blijven vertrouwen op onze Vader.

De brieven aan de zeven gemeenten heeft laten zien hoe intens Jezus betrokken is bij ons leven. Hij ziet alles en hoopt op een leven dat volhard zo dat de Vader ons kan belonen omdat wij trouwe dienstknechten zijn.

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ (Openbaring 4:1)

Jezus laat ons zien dat Hij alles in de handen heeft, de toekomst is niet zo onzeker. Natuurlijk hebben wij onze eigen wil en verlangen, maar de hand van God staat vast. Hiermee bedoel ik dat wat Jezus nu laat zien is Gods aandeel in de geschiedenis van deze wereld.

Wij krijgen een kijkje in het hart van God, in wat Zijn plan is met deze wereld. En wat Hij ons geopenbaard heeft staat vast het is een profetie waar Hij niet aan zal tornen. God speelt open kaart.

God opent een deur voor ons naar de hemel en laat ons zien hoe de situatie werkelijk is. Hij is God en wij Zijn schepping. Hij is goed en in die goedheid wil Hij ons openbaren wat er staat te wachten.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.