De werkelijkheid

2 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. (Openbaring 4:2,3)

We krijgen een kijkje in de hemel. Dit moet ons zoveel blijdschap geven, zoveel kracht geven. Want elke dag het nieuws, elke dag de aardse realiteit die als maar door gaat, het laat ons bijna geloven dat dit alles is wat er is. Maar het is leeg, het is niet de werkelijkheid. Want de werkelijkheid krijgen wij nu te zien.

Het bijbel boek Openbaring is het boek dat God aan Jezus heeft gegeven om aan ons te openbaren. God wil Zijn kant van het verhaal laten zien. De wereld en het kwaad blijft maar schreeuwen en liegen maar nu wil God aan hen die het willen horen Zijn werkelijkheid laten zien.

Daarom moet dit ons zoveel kracht geven. De werkelijkheid is dat God op de troon zit in al Zijn glorie. En Hij zit op de troon niet omdat het er dan zo mooi uitziet, maar omdat Hij regeert! Zijn troon, glorie en heerlijkheid spreken van Zijn hart en positie. God is GOD en regeert als GOD.

Wij moeten de beslissing maken in ons leven om de knop van deze wereld uit te zetten en te luisteren naar de waarheid die de Heilige Geest ons wil openbaren. Jezus liet elk van de zeven gemeenten weten dat als ze willen luisteren de Heilige Geest het ons ZAL openbaren.

God is hongerig om zichzelf aan ons te openbaren. Net als in de tijd dat Israel bij de Sinai was, God openbaart Zijn hart. Voor de hoogmoedige is de openbaring van God beangstigend omdat het zoveel meer is dan Wie wij zijn. Voor de nederige is de openbaring van God een verademing, omdat we op deze God kunnen vertrouwen.

Dit bijbel boek is geen mysterie, dit bijbel boek is net als de rest van de bijbel het hart van God waar wij in mogen kijken. En misschien is dit bijbel boek wel het meest duidelijke beeld dat we van God kunnen krijgen. Maar we moeten wel luisteren naar de wat de Geest tegen ons wil zeggen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.