Filadelfia (4)

11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. (Openbaring 3:11)

Het leven is een wedstrijd, dat moet nu wel duidelijk zijn. Aan het einde van elke preek van Jezus aan een van de zeven gemeenten heeft Hij het over volharden en winnen. En in dit vers gebruikt Hij net als Paulus het woord lauwerkrans. Dit is een krans die wordt gegeven aan de winnaar van een wedstrijd.

We moeten ons daarom niet laten afleiden, of aan het twijfelen worden gebracht. Want Jezus waarschuwt ervoor dat niemand ons de lauwerkrans kan afnemen als we maar vast blijven houden aan wat Hij ons gegeven heeft.

12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. 13 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Openbaring 3:12-13)

Want als zij overwinnen zullen zij onderdeel worden van het koninkrijk van God. Ze zullen pilaren zijn in de tempel van God. De tempel is de plaats van aanbidding, de aanwezigheid van God. Om daar een pilaar te zijn betekend een plaats van eer en autoriteit.

Een pilaar geeft stabiliteit en kracht aan het gebouw, meer nog het is het gezicht van de binnenkant van de tempel. Jezus belooft hen een plaats van verantwoordelijkheid in de aanbidding tot God in het nieuwe koninkrijk.

Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. (Openbaring 3:12b)

Voor God is een naam de omschrijving. Wanneer God ons een naam geeft dan wil Hij daarin ons openbaren wie wij zijn. Maar een stapje sterker is nog als wij Zijn naam op ons geschreven krijgen. Hierin wil God laten weten dat ons Zijn persoon wordt geopenbaard.

De gelovigen in Filadelfia krijgen de belofte dat als zij volharden zij een plaats krijgen van verantwoordelijkheid in de aanbidding van God. Zij zullen God persoonlijk kennen, zij zullen intimi zijn in de aanwezigheid van God. Zij zullen intimi zijn van Jezus, en Zijn nieuwe naam zal hen worden geopenbaard.

Het is een wedstrijd, maar een waar we allemaal winnaar kunnen zijn. Maar we moeten er voor vechten en sterk blijven staan. De beloning is er niet een in de categorie, jij bent de beste. De beloning laat zien in hoeverre wij verantwoordelijkheid kunnen dragen in het koninkrijk van God.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.