Laodicea

14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! (Openbaring 3:14,15)

De laatste gemeente in de rij van zeven, een andere gemeente met andere problemen. Jezus openbaart zich als de Amen, Degene die het zeker weet. Hij is getuige van alles wat er is gebeurd vanaf de schepping. In Hem komt alles samen.

Deze openbaringen van Jezus moet ons inzicht geven in Zijn positie. Jezus is niet alleen maar de Zoon van God die aan het kruis is gestorven. Jezus is de Zoon van God die alle autoriteit is gegeven in hemel en op aarde, door de Vader. Hij is de Heer der heren en we kunnen ons geen betere wensen. Hij is getrouw en betrouwbaar in wat Hij ziet.

En ook naar deze gemeente laat Hij weten dat Hij actief betrokken is in hun leven. En daarom weet Hij dat ze maar lauw zijn. En misschien is dit wel de meest kenmerkende beschrijving van de westerse kerk vandaag de dag.

17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (Openbaring 3:17)

Want wij hebben zo’n hoge pet op van onszelf. Wij zijn de beschaving van de wereld, wij hebben het goed voor elkaar. En we zijn vrij om naar de kerk te gaan. Uiterlijk lijkt het alsof wij alles in kannen en kruiken hebben, maar ik geloof dat Jezus precies hetzelfde tegen ons zou zeggen als dat Hij tegen Laodicea zegt.

Want in Laodicea hadden ze het ook goed, maar God stond op een laag pitje. Hun geloof hangt er maar een beetje bij.

16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (Openbaring 3:16)

Ik kan me zo voorstellen dat Jezus gefrustreerd is met deze gemeente. Hij heeft liever dat ze warm of koud zijn, dan weet Hij tenminste waar Hij aan toe is. Maar als ze lauw zijn, wat kan Hij doen? Het enige wat Hij kan doen is ze uitspugen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.