Voorganger

5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, (Openbaring 1:5)

Jezus wordt hier als eerste omschreven als de betrouwbare getuige. Jezus weet alle ins en outs van het nieuwe koninkrijk. Jezus is er bij, Hij maakt het mee, het zijn Zijn woorden waarop we moeten vertrouwen. Wat een contrast met de getuigen die tegen Hem getuigden om Hem te kunnen veroordelen. Maar op Jezus kunnen we werkelijk bouwen.

Dit is gelijk ook een argument om op deze openbaring te vertrouwen, Jezus heeft hem gegeven. Jezus is de hoofdrolspeler. Hij is degene die de als enige de boekrol kon openen, Hij is degene die nu de sleutel van de dood in handen heeft.

Want Jezus is de eerstegeborene uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft het kwaad vermorzeld. Dit is geen understatement, dit is een openbaring op zich die ons de heerlijkheid van Jezus laat zien. En tegelijk laat het ook zien wat wij kunen zijn.

Net als Paulus het schrijft: ‘dood waar is je overwinning?’ Omdat Paulus de kracht van het werk van Jezus ziet en weet, weet hij dat hij kan volgen. Jezus is ons voorgegaan, en wij mogen Hem volgen. Daarom is Hij de eerstgeborene. Dit moet geloof geven in onze harten, dit moet kracht geven in onze geest. Wij mogen Jezus volgen, de dood is overwonnen.

Daarom is Jezus de heerser over de vorsten der aarde. Niemand kan het Hem afnemen, niemand kan Hem aan zich binden. Jezus is vrij om God de schepper van hemel en aarde te dienen met Zijn eeuwig leven. Jezus regeert en niemand anders. In Zijn liefde brengt Hij alles tot perfectie, eeuwige vrijheid om God te dienen in heiligheid.

Kerst komt er aan, we gaan weer gedenken de baby Jezus. Maar als we nu eens zo ons leven zouden vormen in vertrouwen op deze Jezus, zoals Hij hier wordt omschreven. Het zou ons leven radicaal veranderen. Wij worden niet meer afgeleid door de kinderlijke wereldse entertainment. De special effects in de duurste films vallen in het niets (NIETS) bij de heerlijkheid voor Gods troon. De kerstboom brengt gezelligheid, maar Jezus brengt heerlijkheid.

Als wij als kerk Jezus beter zouden leren kennen, zouden we werkelijk worden opgewekt in de kracht van de Geest. We zijn zenuwachtig als we iemand belangrijk ontmoeten, maar waarom als wij een lijn rechtstreeks naar de troon van God hebben. Maar gebruiken we deze lijn?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.