De groeten uit…

4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, (Openbaring 1:4)

Ik denk dat Johannes dit schrijft nadat hij de openbaring heeft gehad. Hij heeft het hele ‘avontuur’ al meegemaakt en nu begint hij met schrijven. Ik kan me zo voorstellen dat hij de ‘groeten’ mag overbrengen van waar hij geweest is. Maar na zo’n openbaring worden die ‘groeten’ wel heel intens.

Johannes schrijft aan de zeven gemeenten, en indirect aan alle christenen. Hij wenst ze de genade en vrede van God toe. De eeuwige God die alles omvat, Hij was er, Hij is er en Hij zal komen. Ons wordt Zijn genade en vrede toegewenst, er is geen betere. Zijn genade omvat al Zijn liefde en goedheid, Zijn vrede omvat complete bescherming van al het kwaad, rust in alle omstandigheden.

Als dit je wordt toegewenst door iemand die net de complete toekomst heeft gezien dan weet je dat het echt is. Hij weet waar hij over praat, het zijn niet de standaard woorden als: ‘Beste….., Geachte……’.

Johannes weet dat God Zijn goedheid wil delen, God wil God voor ons zijn en Zijn Geest aan ons geven. God is de enige betrouwbare rust in ons leven, deze genade en vrede kan geen mens ons geven. Daarom kon David zingen: ‘Een ding verlang ik om te wonen in het huis van God en Hem te kunnen zien al de dagen van mijn leven.’

5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. (Openbaring 1:5a)

Maar we krijgen ook de ‘groeten’ van Jezus. Maar Johannes wil zeker zijn dat we weten van Wie we deze ‘groeten’ krijgen. Dat we niet de verkeerde Jezus voor ogen hebben. We hebben het over de Jezus die Zich heeft geopenbaard aan Johannes in al Zijn glorie en heerlijkheid. De Jezus die is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God.

Daarom komt er een intense beschrijving van Jezus zoals Johannes Hem heeft gezien. De genade en vrede die we krijgen komt niet van een vorst hier op aarde, zij kunnen niet meer doen dan een mens kan doen. Maar we krijgen de genade en vrede van Hem die de dood heeft overwonnen.

Dat is nog eens de groeten overbrengen. En deze groeten wil ik graag ontvangen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.