Welgelukzalig

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. (Psalm 1:1,2)

Hoeveel christenen gaan zonder ook maar enig voorbehoud naar evenementen of iets dergelijks waar Jezus zelf niet eens heen zou gaan (in ieder geval niet met de reden waarom alle andere mensen gaan)? En dit schrijf ik niet om met een opgeheven vinger het te veroordelen, maar ik wil graag de andere kant laten zien.

Waarom zouden wij ons ver van deze activiteiten (vul zelf in welke) houden? Niet omdat God zo boos wordt als we het doen, maar omdat we echt gelukkig willen zijn. Want echt geluk zit hem niet in de entertainment van de wereld, echt geluk zit hem in een heilig leven. Net als de psalmist het zingt: ‘vreugde vindt in de wet’.

3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. (Openbaring 1:3)

En dat is ook de betekenis van het geluk dat in dit vers wordt besproken. Gezegend zijn de mensen die dit voorlezen en dit horen. Echt gezegend zijn de mensen aan wie deze openbaring wordt voorgelezen en geopenbaard. Waarom is het dan nog steeds een bijbelboek dat we niet durven open te slaan?

Het is een openbaring die ons gelukkig moet maken, het is een openbaring die ons hart moet doen opspringen van verlangen. Het staat is zo’n groot contrast met wat de wereld denkt dat geluk is. God spreekt tot ons Zijn verlangens, Hij laat zien wat Hij van plan is. Dit gaat boven alles wat we ook maar in deze wereld kunnen krijgen.

Zien we niet hoe bevoorrecht we zijn, dat dit gewoon voor ons op onze schoot ligt? Zien we niet hoe gezegend we zijn dat we vrijmoedig voor Gods troon kunnen komen met Zijn woord in onze handen? Wat een geluk hebben wij.

Ik denk dat we dit bewust moeten worden als we dit bijbelboek lezen. In China hebben sommige christenen maar 1 pagina uit de bijbel, hoe zullen ze deze pagina koesteren en elke dag weer lezen. Laten we zo dit bijbelboek lezen. Niet als een oude krant die we even doorkijken, maar als die ene pagina die God aan ons heeft gegeven.

This entry was posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.