De Conclusie van Hebreeen

24 Groet al uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten. 25 Genade zij met u allen. (Hebreeen 13:18-25)

Het einde van Hebreeen spreekt voor zichzelf. De schrijver verlangt er naar om deze mensen te bezoeken en hij wenst ze Gods genade toe. Na een lange intense boodschap, zijn we aan het einde van het boek Hebreeen. Hij heeft zijn hart uitgestort met de boodschap om God centraal te hebben in het leven. De schrijver heeft onze ogen op God willen richten en Zijn plan. Een samenvatting:

Er was een oud verbond maar we zijn nu een stap verder. God heeft het oude verbond gesloten met Israel om hun God te zijn en bij hen te kunnen wonen. Deze stap was een verbond die vol van glorie was, maar ook een verbond waarbij de mensen niet gehoorzaam waren aan God.

Daarom is er een nieuw verbond, een verbond waar Jezus de sleutel is. Jezus de Hogepriester naar de orde van Melchizedek. Dit betekend dat Jezus een eeuwige Hogepriester is die nu bij God is. Hij is onze eeuwige hogepriester waardoor wij vrijmoedig voor God kunnen komen in een nieuw leven.

Vele malen vergelijkt de schrijver ons leven met dat van Israel. Want het nieuwe verbond is meer dan het oude verbond. En de schrijver richt onze ogen dan op de fouten van Israel onder het oude verbond. Wij moeten deze fouten niet maken, want als zij al gestraft werden hoeveel te meer zullen wij gestraft worden in het meerdere verbond.

Hij roept ons op God toe te laten in alle aspecten van ons leven. Onze ogen op God te richten, onze ogen op Jezus te richten die ons is voorgegaan en dus ons ultieme voorbeeld is voor ons leven hier op aarde. Jezus heeft net als ons alle verleidingen gehad en wij moeten van Hem leren hoe we deze verleidingen kunnen weerstaan.

Want dat is geloof ons richten op God en Zijn goedheid. Geloof is niet meer denken aan wat wij uit het leven kunnen halen, maar ons richten op de plannen van God.

Want nu is het tweede verbond, maar er komt een tijd dat Jezus terugkomt een tijd van het nieuwe Jeruzalem. En als we echt volwassen zijn in ons geloof, vertrouwen op God, dan zijn onze ogen en onze verlangens gericht op deze beloften van God. De toekomst waarin alle dingen nieuw wordt gemaakt.

En dat zie ik als het hoofddoel van dit bijbelboek. De schrijver heeft ons ogen willen richten op de beloften van God van het nieuwe Jeruzalem dat gaat komen!

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.