Het goede toewensen

22 Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. (Hebreeen 13:22)

Na al de woorden die de schrijver heeft geschreven kunnen wij zijn passie zien in deze laatste woorden. Hij schrijft niet zodat hij boeken kan verkopen. Hij schrijft niet zodat hij een naam krijgt in christenland. Zijn verlangen is dat zijn hoorders luisteren naar zijn boodschap en bemoedigd worden in hun geloof.

Laten we nu eens niet kritisch zijn naar deze schrijver, laten we een open hart hebben naar de woorden die hij heeft geschreven. Soms heb ik het gevoel dat we niets meer vertrouwen en alles wat God ons verteld langs een eigen geestelijke lat leggen. Wanneer kunnen we weer gewoon ontvankelijk zijn voor Zijn woorden?

20 Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, 21 u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Hebreeen 13:20,21)

Alles wat de schrijver verlangt is dat wij in Jezus leven. Jezus de echte Goede Herder, die ons Echt wil leiden naar groene weiden. Dit is wat de schrijver verlangt, dat is het doel van zijn woorden. Dat wij worden toegerust met al het GOEDE om Gods wil te kunnen doen. Wees ontvankelijk voor Zijn boodschap.

Dat God in ons leven tot stand mag brengen wat Zijn verlangen is. Hoevelen van ons willen deze toewensing aannemen? Voor sommigen is dit een afschuwelijke toewensing, want het leven dat we leven is goed genoeg voor ons. Wij hebben het in de hand, wij hebben de controle over ons leven.

Willen wij niet dat Gods verlangen in ons leven werkelijkheid wordt? Wees ontvankelijk voor God en Zijn liefde in je leven. Leg je kritische houding tegenover het woord van God neer. Laat God niet buigen naar jouw theologie, maar buig voor Zijn woord. Hij heeft het beste voor met jouw leven.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.