Buiten de poorten van Jeruzalem

9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. 10 Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. 11 Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. (Hebreeen 13:9-11)

We kunnen het ingewikkelder maken dan het werkelijk is. De schrijver waarschuwt voor belangrijke mensen met speciale openbaringen van God. Maar Mensen die belangrijk willen doen en er een hele show van willen maken die hebben eigenlijk niets gemeen met Jezus.

De schrijver verplaatst ons hart naar buiten de stadsmuren. Op het hoogtepunt van de zending van Jezus was Jezus niet in Jeruzalem maar daar buiten. De mensen die belangrijk waren en zichzelf religieus om hoog hadden geduwd zitten binnen op warme kussens overtuigd van hun eigen gelijk. Zij gaan door met hun eigen geschapen religie.

Maar als wij met Jezus willen zijn moeten we buiten de stadsmuren zijn. Want daar werden de kadavers, de offerdieren verbrand en daar is het ook waar Jezus aan het kruis hing, op het hoogtepunt van zijn missie.

12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. 13 Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. (Hebreeen 13:12-14)

Christenen kijken niet naar succes, zeker niet werelds succes. Christenen kijken naar waar ze God tot glorie kunnen zijn. Ze zoeken niet naar bijzondere dingen waarin ze kunnen uitblinken, ze zoeken naar omstandigheden of daden waarin God kan uitblinken. En dat is wat Jezus deed, buiten het kamp.

Daarom moeten we ons ver van werelds succes houden en het niet zoeken. Uit het kamp ver van het succes, en ons voegen bij Jezus in Zijn vernedering. Want wij verlangen niet naar hoe we van de wereld een grote christelijke wereld kunnen maken, wij moeten verlangen naar de stad die komt. Geboren buiten de stadsmuren.

Als wij de kerk een kopie van werelds succes willen maken en grote gebouwen bouwen dan leven we in Jeruzalem. Maar als wij zoeken naar de stad die komt dan gaan we buiten de muren Jezus aanbidden.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.