Leiders

17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen. (Hebreeen 13:17)

De verantwoordelijkheid die de leiders van de kerk van vandaag hebben is zo belangrijk. Zij zijn het voorbeeld dat Jezus ook was. En dan bedoel ik niet alleen die man die op zondag staat te preken, dan zijn het de vaders van de gemeente, de mensen die het geestelijk peil van de kerk moeten bewaken.

Zij hebben deze verantwoordelijkheid, zij moeten de kerk dicht bij Jezus houden. Daarom moeten we voor hen bidden, daarom moeten we hun werk niet moeilijk maken. Zij moeten rekenschap afleggen, van wat zij gedaan hebben om de kerk zo te leiden dat het tot eer van God is.

Ons hart zou niets anders moeten zijn dan hen helpen in hun taak, ook al zijn we het niet met hen eens. Wij moeten gewoon nederig zijn en daarin luisteren naar God. Bid voor hen!

7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. (Hebreeen 13:7)

Leiders hebben een enorme verantwoordelijkheid, daarin moeten ze niet mensen vrezen maar juist God. Als leiders bang zijn voor wat mensen denken dan zal hun wandel daarvan een voorbeeld zijn, maar als ze God vrezen dan hebben ze het juiste voorbeeld. En ons verlangen moet zijn dat wij zulke leiders in onze gemeenten hebben.

Ons gebed moet zijn dat wij leiders hebben die God dienen en vrezen en daarin het voorbeeld zijn voor de schapen. Want dan mogen wij hen volgen in hun geloof.

Als wij werkelijk een hart voor God hebben dan passen wij dit ook toe in ons leven. Dan is ons verlangen ook dat onze gemeente in de juiste handen is. Wij moeten op onze knieen gaan om voorbeden te doen voor hen die ons proberen te leiden naar meer van God.

Laten we daarom onze veroordelingen wegleggen en voor God komen om Hem te loven en te prijzen door deze gebeden. Dit is niet zomaar een punt dat af en toe in onze gedachten moet opkomen dit zijn voorbeden die constant voor de troon van God moeten komen. Bid!


This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.