De laatste regels

1 Houd de onderlinge liefde in stand (Hebreeen 13:1)

Aan het einde van deze sterke brief waarin de schrijver ons overhaalt om het werk van Jezus serieus te nemen, laat hij zien waarin dit kan. Kleine details in ons leven worden aangestipt om ons aan te sporen te leven voor God.

Vers 1 kun je ook anders zeggen; ‘laat geen leugens onderlinge verdeeldheid brengen.’ Werk er aan om elkaar op te bouwen, laat geen negatieve gedachten over anderen groeien in je hart, laat staan het uitspreken.

2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. (Hebreeen 13:2) Heb een leven waarin je open bent voor iedereen. Wees gastvrij, we kunnen ons zo snel afsluiten voor de mensen om ons heen. Maar de schrijver waarschuwt daartegen.

3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u. (Hebreeen 13:3) Wij hebben het misschien goed, maar er zijn mensen die om hun geloof niet zo goed hebben. Daar moeten we voor zorgen en als een lichaam van Christus deze last dragen. (Doen we dat?)

4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. (Hebreeen 13:4) Het lijkt wel of het altijd in de zondige mens heeft gezeten om maar niet trouw te blijven aan je partner. Om je partner niet meer lief te hebben als je hem/haar niet meer leuk vindt.

Het is een soort checklist om even zo langs verschillende punten van je leven te gaan. Je weer even op scherp te zetten op de kleine details van het leven. We kunnen zo makkelijk over grote algemeenheden praten, maar het zijn juist de kleine vossen die de wijngaard verpesten.

Als de checklist negatief uitvalt moeten we echt luisteren naar de woorden van de schrijver. Laat je leven niet verpieteren in kleine zonden, glij niet af in een leven waarin je compromissen toelaat. Het zal alleen maar berg afwaarts gaan. Bescherm jezelf en houd jezelf scherp!

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.