Schudden

51 Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. 52 Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, (Handelingen 7:52)

Als Stefanus voor het sanhedrin staat zegt hij dit tegen de leiders. Hij wijst de leiders op de hypocrisie van hun daden. Ze vereren Mozes en de profeten als de grondleggers van hun geloof, maar als zij in de tijd van die mensen hadden geleefd dan zouden zij juist degene zijn die hen zouden hebben vermoord.

En in deze context wil ik ook dat wij het gedeelte in Hebreeen lezen. Wij moeten uitkijken dat wij Jezus niet naar onze gedachten veranderen in plaats van ons leven naar Zij standaard veranderen. Jezus wandelt nu even niet hier op aarde en is er niet elke dag om ons te confronteren zoals Hij dat kon doen bij die leiders. Net als de profeten er toen ook niet meer waren.

25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. (Hebreeen 12:25)

En zo moeten wij dit vers ook lezen. Weer vergelijkt de schrijver ons leven met dat van Israel in de tijd van Mozes. Maar onze verantwoordelijkheid is net een stapje zwaarder. Want zoals we gisteren gelezen hebben staan wij niet voor dezelfde berg maar voor het hemelse Jeruzalem. En de schrijver wil dat wij dit serieus nemen.

Het is zo makkelijk om Israel te veroordelen op afstand. Maar Stefanus bracht het dichtbij en zo wil de schrijver van Hebreeen dat ook doen. We moeten echt luisteren naar de woorden van Jezus. We moeten echt luisteren naar de Heilige Geest en dit serieus nemen. We moeten niet zijn als de Israelieten in de woestijn.

Zij hadden geen ‘geluk’, ze werden veroodeeld door God voor hun zonden. Maar onze verantwoordelijkheid is zoveel groter, neem Zijn woord serieus. Neem het niet lichtjes, want onze beslissingen worden ook nog steeds gewogen door de rechtvaardigheid van God.

Ik bid en hoop dat je ziet hoe serieus de schrijver van dit bijbelboek is. Hij waarschuwt ons. Laten we dit nu niet in de wind slaan maar aannemen voor ons leven. God zegene jou in een leven met Hem.

This entry was posted in 44 Handelingen, 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.