Hemels Jeruzalem

22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (Hebreeen 12:22-24)

Wat kan ik nog meer schrijven? Wat een woorden, na alles wat de schrijver ons al verteld heeft. De weg van hoofdstuk 1 tot hier is zo bemoedigend voor de mensen die dichter bij God willen komen. Maar deze weg is tegelijk ook confronterend voor de mensen die het geloof te simpel willen houden.

De schrijver laat ons nu weten dat wij niet net als Israel voor de oude berg staan waar God kwam, maar wij staan voor het hemelse Jeruzalem. Wij hebben nu toegang tot het hemelse Jeruzalem waar wij met alle andere gelovigen en de engelen, God kunnen prijzen en loven. Door Jezus is deze glorie rijke weg open.

Voor mensen die het begrijpen breekt het hart van verlangen. Voor mensen die niet wandelen met God is dit onzin, we zien wel wat er gebeurd. Maar dit is niet de enige vergelijking die de schrijver maakt met het volk Israel, want er komt ook een waarschuwing aan.

25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. (Hebreeen 12:25)

Wijs het niet af, neem het niet te lichtvaardig. God is serieus in Zijn liefde, laten wij serieus zijn in onze liefde voor Hem. Israel wees God af in Zijn goedheid en ze stierven allemaal in de woestijn. Ze hadden geen vertrouwen dat ze ooit dit beloofde land binnen konden gaan, en ze werden gestraft.

Leven wij met het geloof dat we nu voor het hemelse Jeruzalem staan? Leven wij met het verlangen in onze gebeden in onze daden naar deze berg waar we God kunnen ontmoeten? Wijs God niet af met een lui geestelijk leven, wij Hem niet af door het geloof niet al te serieus te nemen. Het is groots het is heerlijk, ver boven alles wat we hier op aarde kunnen ervaren. God is zo groot.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.