Door geloof ….

17 Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. 18 Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ 19 zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. (Hebreeen 11:17-19)

Al deze daden komen voort uit het geloof. Al de daden die de schrijver beschrijft komen voort uit het vertrouwen die mensen stellen in God. De schrijver wil laten zien dat geloof getest wordt door onze daden. Alleen daaruit blijkt of de woorden van geloof die wij uitspreken echt waar zijn.

Abraham zou Izak niet geofferd hebben als hij God niet vertrouwde op Zijn woord. Maar het ging Abraham alleen maar om God, ook al begreep hij toen niet wat Gods bedoeling was. God staat centraal in alles wat hij doet, God is zijn motivatie in het leven.

En zo beschrijft de schrijver stuk voor stuk sterke voorbeelden van mensen bij wie het om God ging. Dienaren van God die bij het sterven de zegen van God gaven aan hun kind(eren) wetende dat God een toekomst heeft met hun nageslacht.

24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. (Hebreeen 11:24-26)

En zo ook Mozes die niet voor een eigen comfortabel leven ging maar wist dat God een hoger doel met zijn leven had. En de beslissingen die hij maakt in zijn leven zijn daaruit geboren.

Onze daden zullen laten zien waar ons vertrouwen is. De vruchten van ons leven bepaald waar ons hart is. Als wij werkelijk op God vertrouwen dan zal dat hoop geven in Zijn beloften, ook al zien we de vervulling niet. En dat is wat vers 1 van dit hoofdstuk betekend.

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1)

Geloof is geen analyse, geloof is de bron waar wij onze hoop op baseren. Vertrouw jij op God?

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.