Gods uiting van verlangen

Liefdesbrieven, je krijgt er een en je wordt er helemaal warm van. Het staat vol symboliek waarmee de schrijver zijn verlangen van samen-zijn tot uiting brengt. Sommige mensen vinden de bijbel maar een oud en stoffig boek, ze begrijpen er niets van en het doet hen dus ook niets. Ze kennen de auteur niet en begrijpen dus ook niet zijn verlangen. Maar ik wil vandaag een aantal verzen aanhalen om te laten zien vol van liefde de woorden eigenlijk zijn.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. (Psalm 139:1b-2)

Dit zijn Davids woorden waarin hij God heeft leren kennen als de God die altijd bij hem is. De Heer van zijn leven is de Heer die om hem geeft en voor hem zorgt. Dit zijn niet direct de woorden van God maar de woorden van een man die God wel kende en daar vol van was dat hij er vele liederen over schreef. Zijn hart was geraakt door de wet (psalm 119) en Gods daden in zijn leven.

17 Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. 21 Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. (Hosea 2:17,21)

Zomaar twee verzen uit het bijbelboek Hosea waarin God door Hosea spreekt tot Zijn volk. Hij voelt zich bedrogen door Zijn volk en vergelijkt ze met een hoer, die zich verkoopt aan andere goden. Maar God verlangt er naar dat ze Zijn vrouw zullen zijn, dat Hij hun man mag zijn en voor hen mag zorgen. God spreekt vol van liefde.

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23)

En in het nieuwe testament gaat het door met de liefde van God. Ook Jezus laat het hart van God zien als Hij spreekt over de Vader. Dit vers uit Johannes; de Vader en Jezus willen bij die mensen komen wonen die Hem lief hebben. God wil zich niet opdringen, maar Hij wil wel met ons wonen als wij dat ook willen. Hij wil Zijn leven met ons delen. Het vader hart spreekt vol van liefde.

9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ (Openbaring 21:9)

En dan het laatste boek van deze ‘stoffige’ oude bijbel. Eens zullen we verenigd worden met Jezus als een bruid en bruidegom. Zonder blaam, zonder zonden zullen we samen met het lam het eeuwige leven leven tot eer van de Vader in eeuwige vrede met Hem die ons geschapen heeft. Wat een liefde.

Laat deze verzen je overtuigen van de passie van God. Hij uit zich in woorden van liefde waarmee Hij ons wil trekken met koorden van liefde. God is met jou bezig en wil je laten zien dat Zijn hart samen met jouw hart wil zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen, 28 Hosea, 43 Johannes, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.