Doet God nog wat?

Psalm 108:6-14

12 Bent u het niet, God, u die ons verstoten had, voert u niet, God, onze legers aan? (Psalm 108:12)

Afgelopen dagen heb ik geschreven naar aanleiding van psalm 111 dat we Gods daden moeten onderzoeken om Hem te leren kennen. Maar soms zouden we ons kunnen afvragen waar zijn Gods daden nu? In de bijbel staan zoveel daden van God, genezingen, overwinningen en het roepen van mensen. Maar waar is God nu? Kunnen we Gods daden nog wel onderzoeken?

Psalm 108 is eigenlijk een mengeling van twee andere psalmen (57,60). Het gedeelte dat ik vandaag bespreek komt uit psalm 60 en de toon is dat God heeft beloofd om voor zijn volk te zorgen en de vijanden te verslaan. De dichter lijkt een profetie aan te halen waarin God beloofd de vijanden te verslaan en Israel de overwinning te geven en dat Hij de koning is van Zijn volk.

8 God heeft gesproken in zijn heiligdom:
‘Juichend zal ik Sichem verdelen,
het dal van Sukkot uitmeten.
9 Van mij is Gilead, van mij is Manasse,
Efraïm is de helm op mijn hoofd,
Juda de scepter in mijn hand.
10 Moab is mijn wasbekken,
op Edom zet ik mijn voet.
Over Filistea klinkt mijn juichkreet.’ (Psalm 108:8-10)

Maar de psalmist vervolgt dit met het feit dat God hen verlaten heeft, de aanvoerder van de legers van Israel. En als we kijken naar de historie dan heeft God Israel vaak verlaten, niet om ze een lesje te leren maar om ze weer naar zich toe te trekken.

Waarom zien we nu geen daden meer van God? Waarom zijn er nauwelijks genezingen? Is Jezus nog wel het hoofd van het lichaam van Christus? Gaat Hij nog wel een weg met ons? Natuurlijk is Jezus nog steeds bezig met ons, Hij laat niet gaan wat Zijn hand begon. Maar zou het niet zo zijn dat God net als bij Israel ons naar zich toe probeert te trekken door afwezig te zijn?

God heeft vele beloften gedaan, de bijbel staat er vol van, maar nu is het aan ons dat wij weer terug komen bij Hem en met Hem gaan wandelen. Dat we Gods daden niet kunnen onderzoeken ligt niet aan Hem maar aan ons, laat God weer werken in ons leven. Belijd net als de psalmist, dat Hij zal overwinnen in ons leven.

14 Met God zullen wij triomferen,
hij zal onze vijanden vertrappen. (Psalm 108:14)
This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.